Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     Předplatné



Jste zde: Listy > Archiv > 2021 > Číslo 3 > Ferdinand Vrábel: Lekár, český vlastenec so slovenskými koreňmi

Ferdinand Vrábel

Lekár, český vlastenec so slovenskými koreňmi

Ján Jesenius za svoje aktivity v prospech českého stavovského povstania zomrel po boku svojich českých i nemeckých kolegov a spolubojovníkov na Staromestskom námestí 21. júna 1621. To pripomína aj jeden z dvadsiatich siedmich krížov na mieste popráv. Od tejto udalosti v júni tohto roku uplynie už okrúhlych štyristo rokov. Na smutné výročie sa pripravuje pietna spomienka, na ktorej sa zúčastnia aj zástupcovia zo Slovenska.

Vždy, keď sa v českých dejinách
dialo niečo významné,
nájdeme tam aj slovenskú stopu...

To prepojenie medzi českými a slovenskými dejinami je významné a dôležité. Svedčí to nielen o osudovej blízkosti oboch našich národov, ale aj o tom, že sme často v minulosti prechádzali podobnými alebo spolu súvisiacimi udalosťami. Platí to už od čias Samovej ríše, Veľkej Moravy, kniežaťa Břetislava I., kráľa „železného a zlatého“ Přemysla Otakara II., Václava III. i Václava IV. a husitských čias, jagellonského obdobia a tiež cez neblahé roky tridsaťročnej vojny, národné obrodenie (spomeňme len Jána Kollára, Pavla Jozefa Šafárika a Františka Palackého), revolučné roky 1848–1849, roky prvej svetovej vojny (československé légie) a vznik Československej republiky až po vojenskú operáciu, keď československí vojaci na rozkaz svojich veliteľov eliminovali kata českého národa v roku 1942, Slovenské národné povstanie a nezabudnuteľnú „pražskú jar“, až do súčasnosti. A s veľkou pravdepodobnosťou to bude platiť aj v budúcnosti, hoci neraz čítame o tom a počúvame aj kuvičie hlasy, ako sa vraj naše národy od seba po rozdelení Československa vzďaľujú a mladšie generácie už tomu druhému, hoci tak blízkemu jazyku nerozumejú.

Jedným z takých spojív medzi nami je tiež osobnosť lekára, českého vlastenca so slovenskými koreňmi a rektora Karlovej univerzity. Ján Jesenius/Ján Jessenius/Ján Jesenský alebo Ján/Jan z Jesenu bol lekár, politik, filozof a autor desiatok vedeckých spisov. Narodil sa vo Wroclawi/Vratislavi (tá vtedy patrila k Českému kráľovstvu) 27. decembra 1566, ale jeho zemianska rodina mala korene v turčianskej obci Horné (dnes Turčianske) Jaseno. Jeho otcom bol zeman Bartolomej Jessenius, ktorý sa oženil s vratislavskou rodáčkou Martou Schüllerovou. Ján Jessenius študoval na gymnáziu vo Vratislavi a potom na univerzitách vo Wittenbergu, Padove a v Lipsku.

Po štúdiách pôsobil v rôznych mestách, okrem iného aj v Prahe, kde sa stal osobným lekárom cisára Rudolfa II. V rokoch 1595–1612 bol ženatý s Máriou Fels. V Prahe vykonal aj prvú verejnú pitvu ľudského tela v českých krajinách (pitvané bolo telo obesenca). Opis pitvy v roku 1601 vydal Jessenius v deviatich prednáškach pod názvom Anatomiae Pragae anno MDC... historia.

Je autorom kníh o anatómii a krvi, ale venoval sa aj filozofii a politickým úvahám. Známy je tiež jeho traktát Proti tyranom a aj vtedy aktuálny spis o more. V roku 1602 prišiel Jessenius do Prahy opäť, a to na osobnú žiadosť cisára Rudolfa II. Habsburského, ktorému slúžil ako lekár. Zároveň Jessenius získal nové kontakty z radov českej šľachty a vydal veľa vedeckých prác či spisov. V roku 1608 Jessenius Prahu opustil a vstúpil ako osobný lekár do služieb brata Rudolfa II. Mateja. V službách uhorského kráľa a budúceho habsburského cisára bol až do roku 1612. V roku 1617 sa Jessenius vrátil do Prahy tretíkrát a stal sa rektorom univerzity, o rok neskôr sa stal aj profesorom histórie. V tom čase bola väčšina vzdelancov polyhistormi.

V roku 1618 navštívil Prešporok/Bratislavu, aby zabránil zvoleniu Ferdinanda II. za uhorského kráľa. V tom istom roku ho tam zatkli a previezli do Viedne, kde ho niekoľko mesiacov väznili. Po prepustení na slobodu sa vrátil na rektorský post v Prahe. V rokoch českého stavovského povstania sa ako diplomat zapojil do mnohých diplomatických poslaní, za čo po porážke povstania zaplatil krutou a mučivou smrťou. Pred popravou mu odsekli pravú ruku a vytrhli jazyk... aby sa pomstychtivosť dočasne víťazných Habsburgovcov vo svojej zvrátenosti uspokojila aj týmto spôsobom. Jeho hlavu vystavili, spolu s ďalšími, na Staromestskej veži Karlovho mostu (niektoré aj na Malostranskej mosteckej veži), ale v roku 1631 ich premiestnili do Týnskeho chrámu. V tomto roku obsadili značnú časť Čiech luteránske saské armády a s ňou sa vrátili nakrátko domov aj niektorí protestantskí emigranti. Lebky popravených pánov boli v tajnosti, len v úzkom kruhu vyvolených, pochované kdesi na Starom Meste. Keď posilnené katolícke vojská Sasov z Čiech vypudili, odišli s nimi aj svedkovia pohrebu pozostatkov popravených. Títo exulanti sa potom domov už nikdy nevrátili. Preto sa nepodarilo pochované hlavy popravených mučeníkov nájsť, a tak dnes nevieme, kde sa pozostatky Jána Jessenia a ani ďalších popravených, nachádzajú.

Pamätná izba Jána Jessenia, zriadená v roku 1996, sa nachádza v kultúrnom dome v obci Turčianske Jaseno pri Sklabini (okres Martin) v časti Horné Jaseno. V expozícií pamätnej izby sú vystavené ukážky najstarších listín k dejinám obce z 13. storočia, vecné pamiatky o živote a hospodárení zemanov Jesenských i kópie materiálov hovoriace o pohnutým osudoch Jána Jessenia. Jedným z najvýznamnejších potomkov tohto rodu bol aj slovenský spisovateľ, básnik a prekladateľ, politik a člen československých légií v Rusku Janko Jesenský (1874–1945).

Ferdinand Vrábel (1948) je historik. Zaoberá sa dejinami I. ČSR, problematikou antisemitizmu a národnostných menšín.

Obsah Listů 3/2021
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.



Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.