Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2021 > Číslo 4 > Alena Wagnerová: Domácí zdroje a podoby komunismu

Alena Wagnerová

Domácí zdroje a podoby komunismu

K Listům 3/2021

Jan Rychlík ve svém článku k sto letům KSČ přináší řadu zajímavých informací, věnuje se ale instituci a funkcionářům, kteří ji vedou (v tomto případě podle instrukcí a tlaku Kominterny), a nereflektuje, že živou součástí KSČ byli i její členové, kteří také vývoj a charakter strany spoluvytvářeli. Představa lepšího a spravedlivějšího světa byla zvěstí, kterou si v sobě mnozí z nich nesli v její dogmatismem nepokažené podobě. Myslí si snad Jan Rychlík, že významný podíl komunistů na odboji během druhé světové války u nás i jinde v Evropě byl dán hlavně poslušností ideologii, a ne vírou, že konec války bude znamenat začátek lepšího a spravedlivějšího světa?

Z Rychlíkova výkladu se ztratila také destalinizace po XX. sjezdu KSSS a snahy o humanizaci marxismu (viz kafkovskou konferenci v roce 1963 anebo Dubčekův „komunismus s lidskou tváří“). Nositelem tohoto procesu byla široká vrstva komunistické inteligence, jakou měla sotva jiná země východního bloku, a tento tlak na instituci strany a její funkcionáře vycházel právě z ní. Kdyby tento proces začínající s počátkem 60. let popsal, nemohl by napsat, že se strana v roce 1968 „pokusila o jakousi syntézu demokracie a socialismu a poprvé za dobu své existence dokázala získat skutečně podporu většiny obyvatelstva“. Tu podporu přitom také měla už v prvních letech po konci války.

Významně se na této podpoře podílela generace lidí narozených na počátku dvacátých let, kteří po mnichovském selhání demokracie dospěli během války k marxismu, ale ne přes stranu v ilegalitě, ale přes marxistickou literaturu. Představou mnoha z nich byla československá cesta k socialismu, kterou měl mimochodem na mysli i Gottwald a měl pro ni Stalinovo schválení. Stejně tak v roce 1943 padákem shozený Rudolf Vetiška přinesl komunistickému odboji v protektorátě Stalinovu představu o konci války jako revoluci národní a demokratické. O tom také v Rychlíkově článku není ani slovo. Lze to ale doložit přinejmenším texty ilegální komunistické organizace Předvoj. Komunisté také tak rychle nezapomněli na vlastní cestu Československa k socialismu, jak uvádí Rychlík. To dokumentují především citáty z Gottwaldových a Slánského projevů, jak je shromáždili Michal Reiman a Karel Kaplan ve svém článku O specifické české cestě k socialismu v prosincovém Plameni roku 1965 (viz Listy 1/2019).

Komplexně o dějinách KSČ nelze také psát, neuvedeme-li nebo nebudeme-li mít aspoň v povědomí českou avantgardu a surrealismus dvacátých let, který se chápal jako komunistický umělecký směr, a skutečnost, že na počátek stalinizace KSČ v roce 1929 reagovala řada českých spisovatelů protestem a vystoupením ze strany. Stejně tak stalinizaci nepřijala ani řada členů strany, kteří tento proces i zevnitř kritizovali (Pavel Reimann, Josef Guttmann, Záviš Kalandra ad.).

A nelze také o dějinách KSČ po druhé světové válce psát bez uvedení mezinárodních souvislostí. Tak například zasedání Informbyra ve Szklarske Porębě v září 1947, na němž byla jednotná cesta k socialismu podle sovětského vzoru včetně kolektivizace, tak říkajíc nařízena, se konalo rok a půl po Churchillově projevu ve Fultonu v USA, jímž začala studená válka a rozdělení Evropy, s čímž ani Stalin na konci války nepočítal.

Rychlíkem přehlédnutým násilným koncem pražského jara byla promarněna jedinečná příležitost k reformě socialistického systému, která se odrazila nejen v hluboké krizi KSČ samotné, ale i ve slábnutí významu komunistických stran v západní Evropě, které naprosto ztratily politickou sílu, kterou měly v šedesátých letech minulého století.

Československo bylo totiž jedinou zemí východního bloku s reálnými předpoklady pro spojení socialismu a demokracie jako východiska z krize nejen komunismu, ale i kapitalismu. Byl to historicky daný egalitární charakter české společnosti, široká vrstva generace čtyřicátníků, reformních komunistů, kterým nebyla cizí dělnická třída, protože ji za války poznali v totálním nasazení, a byli socializováni v demokratické první republice. Dějiny Komunistické strany Československa založené před sto lety tak de facto končí 21. srpnem 1968, což ovšem neznamená, že tím skončil i význam idejí pražského jara, jak by si to přáli postsametoví antikomunisté.

Alena Wagnerová, Saarbücken, Německo

Obsah Listů 4/2021
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.