Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2021 > Číslo 4 > Knihy

Knihy 4/2021

Statek je rodu ženského

– Čtení na léto je kniha, která nás nestahuje do existenciálních propastí, uvede do příjemné nálady, a přesto něco zajímavého o světě sdělí, takže se k ní po čase rádi vrátíme. Vzorem takového čtení je pro mne třeba Saturnin nebo Hostinec u kamenného stolu.

Letos vyšla kniha na léto, která je zároveň pozoruhodným literárním experimentem. Spojily se k němu čtyři autorky, jak samy říkají, „každá z jiného konce republiky, jiného povolání a jiných životních zkušeností“. Jenom jednu z nich lze považovat za zavedenou spisovatelku. Jejich román se utvářel pomocí elektronické komunikace a byl doladěn na společné dovolené. Hrdinkami jsou čtyři ženy, trávící léto na statku jedné z nich v době, kdy prožívají peripetie vztahu se svými partnery. Bez pomoci mužů se zabývají všestranným zvelebováním statku, což se neobejde bez komických nezdarů, a snaží se také urovnat partnerské vztahy, přičemž si vzájemně radí a pomáhají. Všechno nakonec dobře dopadne. Výsledek (mluvím nyní o knize) považuji za vynikající – rozličnost autorek se projevuje pouze v tom, jak své životy a povahy zobrazily v hrdinkách knihy, nesetkáme se však s nejednotností stylu ani s drhnutím příběhů. Milovníka domácích a chovných zvířat potěší, že i ona hrají v příbězích nezastupitelnou roli.

Kniha je nabitá soudobými reáliemi, možná ji jednou bude někdo číst jako zdroj informací o běžných lidských starostech v dávno uplynulém čase.

Jana Jurmanová, Dagmar Lachmanová, Radmila Tomšů, Kateřina Vágnerová: Statek je rodu ženského, Fortuna Libri, Praha 2021, 270 s.

-jn-

Praha v červnu 1953

– Mezi nejvýraznější tváře mladší historické generace se svými knihami věnovanými organizaci dělnictva a komunistickému aparátu v poválečném období propracoval Jakub Šlouf. Stejné téma zpracovává i jeho útlá knížka věnovaná dělnickým protestům v Praze za takzvané měnové reformy roku 1953. Šlouf upozorňuje, že tehdejší demonstrace nebyly výsledkem názorové proměny dělnictva od února 1948, ale pokračováním snahy o prosazení co nejlepší vlastní pozice v nově se ustavujícím režimu a že vedení KSČ respektovalo „společenskou funkci pracovně-právních konfliktů. Drobné stávky a další formy kolektivních protestů v průmyslových závodech byly proto státněsocialistickým režimem dlouhodobě tolerovány“. Zaskočení vedení KSČ silou pražských protestů bylo podle něj dáno i nesouladem mezi pražským a ústředním sekretariátem komunistické strany a historickou rolí podnikových organizací KSČ z Prahy IX během únorového puče, která jim umožňovala obcházet stanovenou hierarchickou strukturu strany. „Žádná z nadřízených instancí,“ píše Šlouf, proto „nedisponovala uceleným přehledem o situaci v továrnách.“ Podnětem k protestům byla také situace, kdy „byla Źměnová reforma 30. května vyhlášena v extrémně stresující situaci hmotného nedostatku, uzavřených vyprodaných obchodů a podrážděné populace“. Obchody byly vykoupeny, když mezi veřejnost v předchozích dnech začaly zprávy o reformě pronikat.

Kniha je nejen popisem vzniku stávky, sociální struktury zapojených dělníků a konceptuálních proměn v jejich myšlení, obranných strategií dělnických kolektivů a trestněprávních represí, ale svým způsobem i čtivou příručkou pro zvládání celospolečenských krizí a přípravu strategií, což se bez dobře fungujících struktur neobejde.

Jakub Šlouf: Praha v červnu 1953.

Dělnická revolta proti měnové reformě, vyjednávání v továrnách a strukturální proměna dělnické třídy, Academia, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2021, 216 s.

-pe-

Knihy všech ročníků

Obsah Listů 4/2021
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.