Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2021 > Číslo 4 > Alena Zemančíková: Léta s Pavlem Juráčkem

Theatrum mundi

Alena Zemančíková

Léta s Pavlem Juráčkem

Když vydal roku 2003 Národní filmový archiv výběr z deníků Pavla Juráčka (redakce Jan Lukeš), nazvaný prostě Deník 1959–1974, rozšířil pole české literatury, napsané v šedesátých letech, o dosud nebývalou existenciální polohu. Z pohledu talentovaného mladého muže se celý rozmach československého umění v šedesátých letech přiblížil evropskému dění shodné doby (včetně tabuizovaného fenoménu konzumace omamných a psychotropních látek) víc než v soudobé literatuře, určené k vydání. Juráček se nevymezoval vůči starší generaci například Milana Kundery, A. J. Liehma nebo Ludvíka Vaculíka (i když i o nich píše), nepotřeboval se vypořádat s odkazem stalinismu a „otců budovatelů“. Hedonisticky užíval dobu hvězdného úspěchu filmové Nové vlny, životním stylem se přibližoval spíše svým západním kolegům a velkoryse užíval filmařských podmínek, jaké v té době neměl snad nikdo na světě.

Tento Deník 1959–1974 uvedli na jeviště divadelníci spolku Tygr v tísni před deseti lety: hráli to v RockCafé na pražské Národní třídě, v místech, kde se důležité scény z Deníku de facto odehrály: mezi Redutou, Violou, Filmovým klubem a Klubem spisovatelů, což jsou prostředí, která figurují v básnických i prozaických dílech české literatury té doby, o politickém významu IV. Sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1967 nemluvě.

V roce 2012 studenti DAMU ještě pojednali Deník jako radostnou inscenaci, Źnabitou uměleckým sebevědomím, huŹmoŹrem a silným erotickým nábojem (což je podstatné téma Juráčkova Deníku), vycházejícím z jejich mládí a počátku umělecké dráhy, což byla situace podobná životní situaci protagonisty. Pavla Juráčka představovali tři herci: Tomáš Havlínek, Jiří Böhm a Petr Šmíd. Všechny dívky a ženy v jeho příběhu hrála jediná Marie Švestková.

8. června 2021 se divadlo Tygr v tísni k Deníkům Pavla Juráčka vrátilo novou premiérou. Vyšly mezitím v kompletní podobě tří svazků (poslední teprve avizován, ale soubor měl už text k dispozici) v nakladatelství TORST v letech 2017–2018, poslední Deník, ten z emigrace, je k vydání připraven (redakce Marie Kratochvílová). Mezitím vydala jeho poslední manželka Daňa Horáková knížku O Pavlovi, v níž ze svého pohledu líčí jejich společný život v emigraci i osobnostní krach kdysi tak slibného umělce.

V inscenaci Deník 1974–1989 zůstalo neměnné obsazení. Tomáš Havlínek hraje, co před deseti lety začal, totiž psychicky labilního, alkoholu a zoufalství propadajícího histrióna, který poměry kolem sebe jen zhoršuje. Jiří Böhm, elegán, hraje Pavla Juráčka, jak ho asi viděla Daňa, když se do něj zamilovala, a jak se uměl jevit, když mu o to šlo. Dokonalého pozorovatele okolí i sebe sama. Petr Šmíd hraje stále toho kluka z Příbrami, který si namlouvá, že by dokázal žít jako každý jiný člověk, který se snaží normálně vychovávat své dítě a obstarávat domácnost na Hvozdech, v domě, odkázaném Janem Třískou. Marie Švestková je Hanka, Daňa, Stáňa, Judita, Veronika, Juráčkovy ženy (+ jedna dcera), s nimiž nemohl žít, ani ony s ním.

Všichni jsou ovšem o deset let starší, což znamená, že nejen lepší, zkušenější herci, ale také zralejší lidé. Posledních deset let herectví i života je vidět doslova na jejich tělech.

Život Pavla Juráčka, připraŹveŹného o práci, žijícího ve Hvozdech u Davle, je v inscenaci předveden jako postupný pád od intelektuálních a uměleckých plánů až k jakémusi chalupářskému úsilí o výrobu vlastních specialit a vylepšování obydlí: ale vždyť přesně to se dělo s celou společností! Jeho život v Západním Německu byl prostě katastrofa, Juráček se propadal nejen stále hlouběji do alkoholu, jeho existenci neprospíval ani vztah se vzdělanou a pomáhající, pracovitou Daňou, která – a jak by se tomu mohla vyhnout – ho neustále pobízela do práce, sama pracujíc za tři. Výsledkem bylo naprosté zmrtvění veškerých schopností, zoufalství, ubližování. V této části inscenace divák vydechne jen v sólových partech Jiřího Böhma, který svou perfektní rétorikou glosuje západoněmecký kapitalismus a vlastní roli v něm. V příštím okamžiku ale jeho part převezme opilý, zlý, sprostě urážlivý a nemocný Juráček Tomáše Havlínka nebo nedospělý otec Marka i Judity, lítostivý osamělec Petra Šmída.

Marie Švestková hraje své ženy – jak také jinak – viděné Juráčkovýma očima. U modelky Hanky, jíž příběh začíná, je to postupné zvulgárnění komunikace, kdy ale stále ještě působí krása modelky. Daňu Horákovou („doktorku Horákovou“) hraje herečka tak, jak ji Juráček v Deníku komentuje, nespravedlivě v doktorském bílém plášti (dominantní intelektuálka), krutě, s nemístným připomenutím jejího napůl německého původu ve vojenské uniformě („potřebovala bys malý koncentráček“), jen v jednu chvíli se Daňa vzmuží, opásá rytířským kyrysem a vezme do ruky meč, když jí spílá a křivdí obzvlášť neurvale a hnusně („nic neumíš, k ničemu nejsi“). Kromě zmíněných kostýmů až loutkových hraje Marie Švestková prakticky stále ve spodním prádle tělové barvy, v němž vynikne její dokonalá štíhlost, ale také úbytek někdejší pružnosti: je to dojemné a dokonale divadelní, film by to nedokázal.

Scénografickým principem je zvětšená stěna koupací vany s přepadovým otvorem a zátkou na řetízku. Na ni jako na U-rampu herci neustále šplhají, po ní jedou dolů, po ní teče krev i zvratky Juráčkovy sebezničující existence.

Z Juráčkova životopisu i z knihy O Pavlovi Dani Horákové víme, že se v roce 1983 vrátil, ale nikomu – ani sám sobě – už k ničemu nebyl. Zemřel 20. května 1989. Inscenace končí tím, že Daňa nachází poslední z tisíce Pavlových vzkazů, zakládá jím svou knihu a pak už zní jenom hlasy ze záznamu.

Významnou složkou inscenace jsou i hudební čísla, jimiž se ve zkratce a snesitelněji než v samotném textu zpěvem vyjadřují (sebe)nenávistná obvinění, sexuální akty bez lásky a další nedůstojné stránky života Pavla Juráčka i života s ním.

Člověk si po zhlédnutí po všech stránkách strhující inscenace (hraje se ve Vile na Štvanici v Praze, scénář a režie Marie Nováková a Ivo Kristián Kubák, výprava Radka Josková, hudba Jen Hovorka) musí položit otázku, zda by se s Pavlem Juráčkem to všechno stalo, kdyby mu zůstala práce u filmu a kdyby režim normalizace nevyháněl jednoho jeho kolegu i přítele za druhým, přičemž ty mezi tím zase zavíral. Těžko říct: zatímco jiní bohémové přežili, mnohdy ve vyhnanství nebo i v kriminálech (nejbližší Václav Havel), Pavel Juráček je tragickou postavou 60. let, jež nemohla obstát ani v reálném socialismu, ale ani ve fungujícím západním kapitalismu. Chyběla mu schopnost kompromisu v každém ohledu a doplácel také na nedostatek vůle, píle, sebekázně, cílevědomosti. Ústřední postava vlastního románu. Představuje ale cosi, co v české kultuře dodnes bolí v nevyzpytatelných okamžicích, kdy to nejméně očekáváme a kdy se to nejméně hodí. Ani nevíme, co nám chybí, a o tom to je“.

Alena Zemančíková

Obsah Listů 4/2021
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.