Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2021 > Číslo 6 > Svenja Schulze: Jak propojit výzvy naší doby

Svenja Schulze

Jak propojit výzvy naší doby

Dvěma nejzásadnějšími globálními výzvami současnosti jsou digitalizace a klimatická změna. O populární výrazy, jež je popisují, není nouze – megatrendy, úkoly generace, priority nejvyšší úrovně. Příští německá vláda bude posuzována podle toho, jak úspěšně se s těmito problémy dokáže vypořádat.

Německo má v plánu stát se do roku 2045 klimaticky neutrální zemí. Tento cíl německá vláda přijala a zakotvila jej v zákoně na ochranu klimatu. Ničivé povodně a lesní požáry letos v létě dokazují, že klimatická opatření jsou stěžejní pro zajištění naší budoucnosti. Jak toho dosáhnout rozebírali i diskuse na konferenci OSN o změně klimatu probíhající v Glasgow.

Snaha o dosažení klimatické neutrality do roku 2045 představuje ohromnou výzvu, zároveň ale i obrovskou příležitost k utváření budoucnosti. Je tedy jen logické propojit klimatickou neutralitu s druhým hlavním trendem, který již dlouho tvoří součást našich každodenních životů: s digitalizací.

Jak můžeme zajistit, aby si ony dva vývojové trendy byly prospěšné a nebyly ve vzájemném rozporu? Jak nám může digitální transformace pomoci v naší cestě za zelenou ekonomickou a společenskou transformací?

*

Rozhodující jsou tři hlediska:

Digitalizace musí být udržitelná a její dopady na životní prostředí musejí být minimalizovány.

Rychle se šířící digitalizace v některých případech závažně zasahuje do životního prostředí a je nutné, abychom její dopady minimalizovali. Jinými slovy musíme zabránit tomu, aby byly staré uhelné elektrárny reaktivovány k výrobě bitcoinů, aby datová centra spotřebovávala obrovské množství elektřiny a aby se vytvářely hory elektrického a elektronického odpadu.

Za tímto účelem jsem na jaře loňského roku představila Agendu v oblasti digitální politiky pro životní prostředí v Německu. Ta v sobě zahrnuje strategické cíle a zásady pro digitální transformaci v souladu s klimatem, přírodou a životním prostředím. Popisuje také 70 konkrétních opatření: několik z nich jsem již zavedla, další jsou stále ve fázi plánování.

Jedním z klíčových projektů pro naši budoucnost je produktový pas. Ten by měl přehledně vyjadřovat veškeré informace o daném produktu, od výroby až po jeho likvidaci, a spotřebitelé jej mohou využít jako základ pro informovanější spotřebitelskou volbu. V tuto chvíli sice víme, jak efektivní je naše lednice, ale už nevíme, kde a za jakých podmínek byl vyroben náš chytrý telefon. Často také netušíme, jak telefon používat, abychom zajistili jeho dlouhou životnost a udrželi spotřebu energie na co nejnižší úrovni. Produktový pas by to měl změnit. Jedním z důležitých kroků k větší energetické a zdrojové efektivitě je totiž transparentnost informací o samotném produktu.

*

Digitální technologie a umělá inteligence musí podporovat ochranu životního prostředí a opatření v oblasti klimatu.

Pokud jsou digitální technologie a umělá inteligence od začátku energeticky a zdrojově efektivní, otevírají nám dveře k důležitým příležitostem pro akce v oblasti klimatu a energetické transformace. Německé spolkové ministerstvo životního prostředí nedávno pověřilo Wuppertalský institut, aby vypracoval studii na velice aktuální a diskutovaný problém blockchain technologií (https://epub.wupperinst.org/files/7815/WR21.pdf). Institut dospěl ke zjištění, že blockchain aplikace jsou hodnotnější, než jejich pověst naznačuje, a mohou významně pomoci opatřením v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí.

Blockchain lze velice prakticky využít například při řízení decentralizace trhu s elektřinou. Pokud by velký počet malých a flexibilních výrobců elektřiny – například majitelů domů se střešními solárními panely – směl prodávat přímo spotřebitelům na trhu s elektřinou, obnovitelné zdroje energie by tak byly atraktivnější, což by mohlo popohnat energetický přechod. Blockchain technologie mohou pracovat s tímto tržním aspektem a zároveň zohlednit stabilitu sítě a zabezpečení dodávek, což napomáhá zelené transformaci. Mají také šanci vnést transparentnost do složitých dodavatelských řetězců a zjednodušit proces obchodování s emisemi.

Spolkové ministerstvo životního prostředí ve snaze podpořit konkrétní projekty právě zahájilo druhé kolo výzev k podávání žádostí v rámci finanční iniciativy nazvané „majákové projekty umělé inteligence pro životní prostředí, klima, přírodu a zdroje“. Tyto projekty se zaměřují na zužitkování umělé inteligence pro opatření v oblasti klimatu a za cíl si kladou například využití AI ke snížení emisí skleníkových plynů. Podívejme se například na sektor budov – spícího obra ve zmírňování klimatických změn. Umělou inteligenci můžeme využít ke snížení energetické náročnosti staveb. Chytré systémy řízení a regulace zajišťují, aby se teplo a elektřina využívaly pouze tehdy, jsou-li skutečně potřeba. Lze také čerpat z obnovitelných zdrojů energie v okolí budovy a využívat energeticky výhodné technologie skladování. Zlepší se tak celková spotřeba energie dané budovy i komfort bydlení a sníží se náklady na energie.

*

Potřebujeme digitalizaci, která je udržitelná a evropská.

Všechna zmíněná vnitrostátní opatření musíme samozřejmě zasadit do evropského rámce. Digitalizace je celosvětovým fenoménem. Aby Německo obstálo proti nejsilnějším technologickým národům, musíme spolupracovat s našimi evropskými partnery. Evropa potřebuje stanovit globální standardy pro udržitelnou a demokratickou digitalizaci a musí to udělat hned. Můžeme digitalizaci dát evropský styl a přímo se zaměřit na životní prostředí, klima a spotřebitele, což se musí odrazit v celém životním cyklu každé IT aplikace. Tím by se měla Evropa vyznačovat. Německo úzce spolupracuje s Evropskou komisí, která rovněž uznala nutnost jednat: Evropská zelená dohoda i digitální strategie EU to jasně dokazují.

Evropští ministři životního prostředí již dosáhli značného pokroku. Loni v prosinci Rada EU pro životní prostředí za německého předsednictví dospěla k závěru „Digitalizace ve prospěch životního prostředí.“ Ten zdůrazňuje snahu EU stát se globálním průkopníkem udržitelné digitalizace.

Během několika příštích let by také měl vzniknout digitální evropský registr obsahující zprávy o financích a udržitelnosti společností. Ten by měl investorům a spotřebitelům odkrýt, které společnosti uplatňují výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí a klimatu.

V současné době se v EU projednávají další důležité regulační návrhy, jež mají za cíl vytvořit spravedlivé konkurenční podmínky na digitálních trzích. Pro malé společnosti soutěžící s velkými poskytovateli platforem a technologickými giganty je nesmírně důležité, aby byla zavedena jasná pravidla platná pro všechny, například pokud jde o přístup k datům. Komise navrhla akt o digitálních trzích a akt o digitálních službách, jež mají doplnit zavedená pravidla soutěžního práva a ukázat, že Evropa zastává nejen vysoké ekologické standardy, ale také sociální spravedlnost, občanská práva a ochranu údajů.

Mnohé se mění – v neposlední řadě kvůli plynulému vývoji digitalizace. Německá vláda ale již položila základy – v Německu i v Evropě. Pevně věřím, že digitalizaci lze strukturovat tak, aby byla součástí řešení, nikoli součástí problému. Mé ministerstvo a já jsme odhodláni učinit to realitou.

Pokud zajistíme, aby si digitální a zelená transformace byly vzájemně prospěšné, stane se ona dvojí výzva dvojí příležitostí: pro opatření v oblasti klimatu, ochranu životního prostředí, sociální spravedlnost, lepší kvalitu života a udržitelnou budoucnost pro nás všechny.

Svenja Schulze je německá ministryně životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti za SPD ve čtvrté vládě Angely Merkelové.

Obsah Listů 6/2021
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.