Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2021 > Číslo 6 > František Všetička: Amerikánsky drsné Česko

František Všetička

Amerikánsky drsné Česko

Petr Ritter (1950), příslušník prozatérské generace osmdesátých let, se v posledních svých pracích věnuje nejvyšším mocenským a společenským kruhům současnosti. Tak je tomu v románech Kniha moci a elegantních nevěstek (2018) a O dětech žen a mužů (2020). Poslední z nich nás seznamuje s prostředím mamutího podnikatelského impéria a s širokým rodinným klanem, jenž je s tímto kolosem spjat.

Ritter – pokud s manželkou nepsal pohádky (Pečeť pro krále) – se vždy věnoval současnosti. Právnické a kriminální historie stály v popředí jeho zájmu, především však byly zabydleny v české realitě. Poslední dva romány se rovněž odehrávají v českém prostředí, které je v nich (na rozdíl od dřívějších próz) jen částečně konkretizováno; autor se spíš než na ně zaměřuje na techniku moci, ovládání, podnikání, podrazů a právnické manipulace. To, co prožívají a promýšlejí jeho románové figury, má až příliš amerikánský ráz. Petr Ritter je ovšem právník, a jako takový do toho nepochybně vidí. Konkrétní reality bylo v předchozích prózách daleko více, byla hmatatelnější a zřetelnější.

Román O dětech žen a mužů začíná neobyčejně šťastně – majitel podnikatelského impéria Albert Olmet slaví své jednaosmdesáté narozeniny. Při této příležitosti se sešla celá jeho rozsáhlá rodina, o níž nemá starý Olmet to nejlepší mínění. Introdukce románu připomíná začátek Všeobecného spiknutí Egona Hostovského, kde spisovatel Jan Bareš rovněž slaví narozeniny a všichni se proti němu spiknou. Totéž se děje Albertu Olmetovi, který je ovšem miliardář, a proto jsou spiklenecké hrátky kolem něho daleko nevybíravější (v poslední fázi je podnikatel podezírán z incestu se svou vnučkou). Další události se u obou prozaiků odvíjejí značně různě – Hostovského román se odehrává v Americe, vše však má přes nejrůznější klopoty relativně smírný evropský průběh, Ritterova próza se děje v současném Česku a vše je navýsost amerikánsky drsnější.

Syžetovou osnovu románu tvoří mocný Albert Olmet, který vlastní množství prosperujících podniků, k nimž však nevlastní schopného a průbojného nástupce. Všichni příslušníci jeho rozsáhlé rodiny jsou neŹschopní, jedinou naději vidí ve svém pravnukovi, o němž je přesvědčen, že jej zplodil s vlastní vnučkou. Teprve na posledních stránkách díla se dovídáme, že jde o klam. Všechno je jinak. Románem tak prochází motiv pravnuka, který v závěru vyznívá paradoxně a imperfektivně zároveň. Paradoxně proto, že Olmet není jeho otcem, imperfekŹtivně pak proto, že nevíme, jak se tento pravnuk v dospělosti projeví. Uvedená dvojznačnost umocňuje finále prózy.

Jedním z nejpoutavějších prvků tohoto románu jsou autorovy gnómy. Ritter v minulosti často rozvíjel až k neúnosnosti úvahovou složku, kterou v posledních prózách nahrazoval úsečnými a trefnými gnómami. Pronášejí je obvykle pozitivní postavy jeho děl, v románě O dětech žen a mužů jsou to Albert Olmet a jeho rafinovaný právník Max. Gnómy představují u Rittera také stavebný prostředek, vyztužují románovou kostru a podílejí se na explicitě celého románu. V něm se praví: „Pravda je tak velkorysá, že vezme na milost i největší omyly. Max Olmetovi právě zachránil naději. Naděje je nejvyšším dobrem. Je víc než jistota. Je víc než život sám. Neboť život jednou končí, naděje nikdy.“

Rok před románem O dětech žen a mužů vydal Ritter Stolní společnost, což je snůška minipovídek a gnóm. Naznačuje to už jejich podtitul Příběhy a miniatury. Sloupce miniaturních gnóm se v knize střídají s minipovídkami a žánrovými záznamy různého druhu.

Román O dětech žen a mužů nepostrádá ani úvahovou složku, kterou na sebe soustřeďuje protagonista díla. Olmet je přesvědčen, že je otcem svého nadějného pravnuka, a tuto sexŹuální anomálii obhajuje odkazy na Starý zákon (Lot a jeho dvě dcery). Na rozdíl od některých předchozích Ritterových próz je tato úvahová složka organickou součástí syžetu. Autor v tomto románě zvládá syžetové i nesyžetové, otázkou zůstává ta bezprostřední realita.

Nemalým problémem Ritterova románu je jeho architektonika. Průměrný rozsah jeho kapitol činí 17–18 stran. Dvě kapitoly z tohoto rozsahu vybočují – třetí, jež má 41 stran, a šestá se svými 34 stranami. Zbytnělost této dvojice je dána tím, že Ritter do nich vložil závažné retrospekce ze života a činů protagonisty. Retrospekce jsou v syžetovém textu nezbytné, jejich umístění a patřičné zvýraznění je ovšem rovněž nezbytné. Autor by totiž většího významu svých dějových návratů do minulosti dosáhl tím, kdyby je architektonicky osamostatnil a tím podtrhl. Ritter však ke kapitolové tektonice v obou případech nepřihlédl.

Petr Ritter postupuje ve výstavbě svého posledního románu daleko volněji než ve svých starších pracích, které byly stavebně propracovanější. Exkluzívnost atraktivního tématu jej místy příliš unáší. V BiliárechProtipopravčí četě tomu tak nebylo.

Petr Ritter: O dětech žen a mužů, Nakladatelství Andrej Šťastný, Praha 2020, 208 s.

František Všetička

Obsah Listů 6/2021
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.