Kniha na klíč

Naše vydavatelství nabízí vydání knihy na klíč, tzn. od dodaného rukopisu po vytištěnou svázanou či brožovanou knihu.

Komu je tato služba určena?

Začínajícím spisovatelům i básníkům, firmám a podnikům, úřadům, městům a obcím, které chtějí vydat například ročenku, výroční publikaci, historii firmy nebo obce apod. Naši službu mohou využít také třeba studenti, kteří chtějí svému pedagogovi udělat radost k životnímu jubileu a jako dárek mu dát knihu jeho textů.

Co vydání knihy obnáší?

1. Přepsání textu do počítače z rukopisu, strojopisu či zvukové nahrávky (je samozřejmě možné dodat text v elektronické podobě).

2. Redakční zpracování textu – stylistické, gramatické a pravopisné úpravy.

3. Počítačová sazba textu a předtisková příprava.

4. Scanování a retušování fotografií či jiných obrazových materiálů.

5. Grafický návrh knihy a obálky.

6. Zajištění tisku a vazby knihy.

7. Zajištění ISBN knihy v Národní knihovně Praha.

8. Zajištění povinných výtisků a povinných nabídek knihovnám.

Ceník*

1. Přepsání z rukopisu do počítače – 40 Kč / normostrana**.

2. Přepsání ze strojopisu do počítače – 25 Kč / normostrana.

3. Přepsání ze zvukového záznamu do počítače – 50 Kč / normostrana.

4. Redakční zpracování textu – 40–80 Kč / normostrana (cena je závislá na složitosti či odbornosti textu).

5. Počítačová sazba – 40–80 Kč / normostrana (cena je závislá na složitosti textu a jeho členění fotografiemi a dalšími obrazovámi materiály).

6. Práce s fotografiemi: scan – 30 Kč / snímek, retuš – 60 Kč / snímek.

7. Grafický návrh: kniha – 1000 Kč, obálka – 2000 Kč.

8. Jazyková korektura – 20 Kč / normostrana.

9. Tisk – cena je individuální podle formátu knihy, druhu papíru, počtu fotografií, barevnosti, typu vazby a nákladu.

10. Zprostředkovací služby – 2000 Kč.

* Ceny jsou bez DPH.

** Normostrana = 1800 znaků s mezerami.

Ceny jsou pouze orientační, rozhodují o ní další faktory, například termín vyhotovení zakázky, množství textu či náročnost při jeho zpracování. Ve výsledku může být cena nižší (výjimečně vyšší). Jednotlivé služby poskytujeme i samostatně (například přepsání či redakce diplomových prací, korektury dodaných vysázených textů apod.).

Informace také zde.

Další činnost

Vydáváme také časopis Listy a spolu s ním Knihovnu Listů.


© Burian a Tichák, s. r. o. - Kontakt - Webdesign: Milan Šveřepa