Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Jiří Pelikán > heslo v KDO BYL KDO

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století, Libri, 1998. (mch)

PELIKÁN Jiří

(* 7. 2. 1923 Olomouc, + 26. 6. 1999 Řím) - český publicista, československý komunistický funkcionář, poté exilový a italský politik

Dodnes to považuji za hanbu svého života, kterou jsem se později pokoušel odčinit celou svou činností do doby Pražského jara a pak v exilu, napsal roku 1993 J. Pelikán o své spoluzodpovědnosti za vyhazování studentů z vysokých škol ve dnech "vítězného" února 1948 a po nich - stál totiž v čele "vyakčňovací" komise, která měla na svědomí vyhazov tisíců vysokoškoláků. Československý biografický slovník (Praha 1992) začíná jeho životopis rokem 1953. To bylo Pelikánovi již 30 let. Z jeho nekrologu k úmrtí Z. Hejzlara víme, že oba za 2. světové války prošli hnutím odboje, nacistickým vězením a podobnou životní zkušeností a že práce v odboji je naučila černobílému vidění a víře v jedinou pravdu bez jakýchkoliv pochybností. To se po válce velmi hodilo KSČ, v jejíž prospěch Pelikán pracoval jako vysokoškolský studentský funkcionář. Ve Svazu vysokoškolského studentstva měli ovšem většinu demokratičtí studenti a mezi těmi neměl šanci člověk, pro nějž odboj nebyla... dobrá škola demokracie a tolerance. Jeho doba přišla až v komunistické diktatuře. Po únoru 1948 už vysokou školu nepotřeboval (neuvádí se, že by kdy nějakou vystudoval), rozhodně ne v ústředním aparátě KSČ, kde začal působit.

Není zcela jasné, k jakému údobí vztahuje Pelikán slůvko "později" v úvodním citátu: roku 1953 se stal generálním tajemníkem Mezinárodního svazu studentstva (MSS) a o rozsahu služebnosti této organizace zájmům sovětského imperialismu se lze jen dohadovat. Pelikán dosud přesně nevysvětlil, jak se bezvýznamný pražský aparátčík stane vedoucím činitelem prosovětské mezinárodní organizace a jak spolupracuje s komunistickými tajnými službami, které do ní infiltrují své příslušníky. Tady je Rhodos, tady metej salta, vyzval by Pelikána ke svědectví proslulý Jára Cimrman. Generálním tajemníkem a později předsedou MSS zůstal Pelikán 10 let. V roce 1963 byl jmenován do důležité nomenklaturní funkce ústředního ředitele Čs. televize. V tomto období navazoval a udržoval styky se členy stranické opozice proti vedení A. Novotného, a když propuklo "pražské jaro", mělo v televizi zcela zelenou. Po sovětské okupaci Československa se Pelikán stal za předchozí působení televize neudržitelným, a tak již koncem září 1968 jej strana a vláda - představované A. Dubčekem a O. Černíkem - odvolaly z ředitelského místa v ČST. Po krátkém působení na čs. velvyslanectví v Římě se Pelikán rozhodl pro emigraci. V roce 1969 byl vyloučen z KSČ a zbaven čs. státního občanství. Roku 1970 začal vydávat významný exilový časopis Listy, vyjadřující pozice "socialistů s lidskou tváří".

Rozsáhlé mezinárodní styky z doby působení v MSS a ČST mu umožnily vyniknout i v cizině. Roku 1977 získal Pelikán italské státní občanství a jako první Čech "vstoupil do Evropy", když byl roku 1979 zvolen za Italskou socialistickou stranu poslancem Evropského parlamentu. V politické, publicistické a vydavatelské činnosti se snažil pravdivě informovat o vývoji v Československu, hledat solidaritu a pomoc obětem represe - ovšem nic z toho se netýkalo poúnorového období, na němž se tak aktivně podílel.

Pelikán po listopadu 1989 přenesl vydávání Listů do Prahy. Hojně publikoval a publikuje v Rudém právu (Právu). Nezdá se, že by nějak zásadně změnil názory. V pořadu České televize na počátku roku 1996 komentoval vyprávění jednoho ze studentů vyhozených v únoru 1948 z vysoké školy odkazy na tu mezinárodní situaci a vysvětlováním, že kdyby nezvítězili v Československu komunisté, vypukla by v něm občanská válka. Kdo a proti komu by ji vedl, neřekl.


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.