Cena Listů Pelikán 2018 pro Andrzeje Rzeplińského

Cenu Pelikán za rok 2018 obdržel za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog Andrzej Rzeplińský, profesor Varšavské univerzity.

Andrzej Rzeplińský s cenou Pelikán.

Pavel Rychetský: Chvalořeč na Andrzeje Rzeplińského

Časopis Listy každoročně uděluje Cenu Pelikán za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. V tomto roce jsem byl požádán, zda bych nemohl tuto cenu jménem redakce předat osobnosti, které si velice vážím a se kterou mne pojí dlouholetá spolupráce a přátelství. Tou osobností je profesor Varšavské university Andrzej Rzepliński. S touto universitou je profesor Rzeplinski spojen svým dlouholetým působením ? a? již jako její absolvent, posléze doktorand, vedoucí katedry kriminalistiky a kriminální politiky na její Právnické fakultě nebo děkan Fakulty aplikovaných společenských věd a resocializace. V 80. letech byl také aktivním členem Solidarity a později i Helsinského výboru. Působil jako expert OSN, Rady Evropy a OBSE (odborník na trestní právo a lidská práva).

V roce 1990 Andrzej inicioval a podílel se na přípravě návrhu Listiny základních práv a svobod, který byl prezidentem Polské republiky předložen (v listopadu 1992) do Sejmu jako návrh polské ústavy. Podílel se na reformě trestního práva, pracoval v týmu ministra spravedlnosti pro reformu trestního zákoníku. V letech 1992-1993, na žádost prezidenta, připravil spolu s dalšími třemi spoluautory návrh polské ústavy. Byl také členem Helsinského hnutí za lidská práva, členem výkonného výboru Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva ve Vídni a členem bioetické komise Rady Evropy. Je členem Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva. V letech 2001 až 2005 byl poradcem prezidenta Ústavu národní paměti. Působil jako poradce pro lidská práva generálního tajemníka Rady Evropy, a také jako odborník na prevenci kriminality a expert Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva ve Varšavě. Je autorem četných publikací týkajících se lidských práv, spravedlnosti, kriminologie, vězeňství, trestu smrti, srovnávací trestní politiky, policejního zákona, korupce a právních stanovisek.

Osobně jsem se s profesorem Rzeplinským setkal a pravidelně setkával od roku 2007, kdy byl jmenován do funkce soudce Ústavního tribunálu Polské republiky, kterému posléze od roku 2010 až do vypršení mandátu koncem roku 2016 předsedal. Tehdy se veřejně postavil proti změnám fungování soudu, které prosadila nová vláda strany PiS. Deník Gazeta Prawna ho nazval ?největším nepřítelem PiS?. Profesor Andrzej Rzepliński patří mezi významné osobnosti polského státu i evropského právního a politického života. Je pro mne velkou ctí, že mu mohu předat cenu Listů, pojmenovanou po českém novináři, disidentovi a posléze exulantovi a za Itálii i evropském poslanci Jiřím Pelikánovi.

💡
Cenu Pelikán udělují Listy každoročně od roku 2004 za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. O udělení ceny rozhoduje výbor složený z redaktorů a redaktorek Listů doplněný o Karla Skalického, Martina Šimsu a předsedu redakční rady Listů. Autorem sošky ceny Pelikán je výtvarník a šperkař Pavel Herynek.

Sdílejte článek svému okolí:

Subscribe to Listy

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe