Inzerujte v Listech

Dejte o sobě vědět čtenářkám a čtenářům Listů. Nabízíme možnost inzerce v časopise s věrnou čtenářskou skupinou zvyklou na jedinečný obsahový mix.

💡
Kontakt:
redakce@listy.cz, +420 608 454 981

Čtenáři a čtenářky Listů nachází v našem časopise pravidelně témata z domácí i světové politiky se specifickým zaměřením na Slovensko a kulturní rubriky věnované fotografii, divadlu, básním a obecně kultuře.

Tištěné Listy vychází 6x ročně v nákladu 900 výtisků ve formátu 165 x 234 mm (B5) s počtem 112–120 stran. Z každého vydání prodáme 700 výtisků a zdarma rozesíláme na vybraná místa dalších 100 výtisků. Listy distribuujeme v Česku i na Slovensku, distributorem pro Česko je SEND Předplatné Praha, PNS, pro Slovensko Petit Press.

Ke každému novému číslu Listů vychází Zpravodaj Listů s jeho představením, vybraným textem z archivu Listů, glosou psanou přímo pro Zpravodaj a pozvánkami na kulturní akce. Otevíratelnost našeho Zpravodaje je průměrně nadstandardních více než 40 %.

💡
Ceník inzerce

1 strana (uvnitř čísla) – 136x202 (výška) – 9 000 Kč
1/2 strany (uvnitř čísla) – 98x136 (šířka) – 5 000 Kč
1/4 strany (podval uvnitř čísla) – 46x136 (šířka) – 3 000 Kč

3. strana obálky (celá) – 140x202 (výška) – 11 000 Kč
4. strana obálky (celá) – 140x202 (výška) – 13 000 Kč
1/2 strany obálky (3. strana) – 98x140 (šířka) – 6 000 Kč
1/2 strany obálky (2., 4. strana) – 98x140 (šířka) – 7 000 Kč
1/4 strany (podval, 2. strana obálky) – 49x136 (šířka) – 4 000 Kč

Inzerce ve Zpravodaji Listů dle domluvy.

Rozměry jsou v mm, cena je bez DPH.
Na spad lze otisknout inzeráty na celou 3. nebo 4. stranu obálky (velikost je tak 165x234 mm + 3–4 mm na ořezových stranách), cena se neliší.
Plnobarevně lze tisknout na 4. straně obálky s příplatkem 20 %.
Slevy u opakované inzerce dohodou.

Nejbližší uzávěrky Listů

č. 2/2024: 24. března 2024
č. 3/2024: 26. května 2024
č. 4/2024: 28. července 2024
č. 5/2024: 29. září 2024
č. 6/2024: 24. listopadu 2024

Těšíme se na spolupráci!

Subscribe to Listy

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe