Cena Listů Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy každoročně Cenu Pelikán za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. O udělení ceny rozhoduje výbor složený z redaktorů a redaktorek Listů doplněný o Karla Skalického, Martina Šimsu a předsedu redakční rady Listů Milana Znoje.

Udílením ceny zpřítomňujeme odkaz zakladatele Listů publicisty a politika Jiřího Pelikána.

Držitelé a držitelky Ceny Pelikán

Tvůrcem plastiky pelikána, upomínající zakladatele Listů Jiřího Pelikána, je výtvarník‑šperkař Pavel Herynek.

Dejte vědět svému okolí o Ceně Listů Pelikán:

Subscribe to Listy

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe