Musíme si dát v Evropě pozor, aby nám ostatní neutekli

Předseda německé SPD Lars Klinkbeil: Ať už jde o hospodářskou nebo bezpečnostní politiku, pokud chce EU držet krok s Asií a USA, potřebuje společné odpovědi – a více důvěry.


💡
Výtah z vystoupení Larse Klingbeila o evropské politice a bezpečnosti zazněl na tradiční konferenci Friedrich-Ebert-Stiftung v Tiergarten v Berlíně 10. října 2023. Informace o konferenci včetně kompletní anglojazyčné verze vystoupení najdete zde.

Válka na Ukrajině otřásla evropskou bezpečnostní architekturou. Ruská agresivní válka je nejen v rozporu s mezinárodním právem, je také útokem na naše evropské hodnoty, naši svobodu a demokracii. Situace v USA a nadcházející volby v této zemi mohou do budoucna přinést ještě větší výzvy německé a evropské bezpečnosti. Evropa proto musí důsledně jít cestou autonomie bezpečnostní politiky a zaujímat svébytnější pozici.

Musíme se chopit příležitosti k posílení Evropy. Jde o Evropu bezpečnou, prosperující, demokratickou a soudržnou. Nic z toho není zaručeno předem. Ještě v roce 2008 jsme byli coby EU27 hospodářsky nejsilnějším regionem světa s hrubým domácím produktem (HDP) mírně přesahujícím 16 bilionů amerických dolarů. Zhruba stejnou hodnotu HDP máme i dnes (17,3 bilionu USD). USA přitom ve stejném období své HDP téměř zdvojnásobily – z 14,7 na 26,8 bilionu amerických dolarů. Čína výkon dokonce více než ztrojnásobila – z 4,6 bilionu na 18 bilionů amerických dolarů.

Musíme si dát v Evropě pozor, aby nám ostatní neutekli. Obávám se, že si nestanovujeme správné priority a nejsme dost odvážní. Škodí nám vlastní váhavost a pomalost, kvůli nim přijdeme o prosperitu a stabilitu.

Pochybnosti o společné hospodářské síle Evropského společenství v 80. letech 20. století v Evropě již jednou rostly. Odpovědí bylo vytvoření největšího hospodářského prostoru světa z iniciativy sociálně demokratického předsedy Evropské komise Jacquese Delorse. Vznikl jednotný evropský trh, který je základem naší společné prosperity. Následovala Hospodářská a měnová unie. Tehdejší vizionářství změnilo Evropu.


💡
Dále se dočtete:
→ o zájmech evropské bezpečnostní politiky,
→ co je klíčovým poučením z Zeitenwende
→ nebo jaké jsou tři hlavní body zásadní pro rozvoj hospodářské politiky.

This post is for subscribers only

Already have an account? Sign in.

Subscribe to Listy

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe