Jsme my dobří lidé?

Justyna Drath: Obžalovaným se ve filmu Agnieszky Holland Hranice stává nejenom krutý Lukašenkův režim, ale také podoba našeho světa, připraveného spíše bránit vypulírovaná zákoutí naší překrásné civilizace vztyčující zdi a překážky.

Má vůbec smysl psát text o Hranici (Zielona granica, rež. Agnieszka Holland, 2023, 147 min.), když i bez toho už celé týdny neznalost filmu nikomu nebrání vyjadřovat se k němu? Otázka děje, a tím spíše výrazových prostředků, je pro všechny zcela druhořadá. Je předpremiérový text pro někoho, kdo film skutečně viděl (v české distribuci je k vidění od 19. října 2023 – pozn. red.), přespříliš radikálním gestem? Má smysl varovat před spoilery?

Předpremiérová projekce Hranice mě rozrušila, vytanuly mi zážitky, na které nemohu zapomenout. Před dvěma lety jsem byla ve vesnici Usnarz (na polsko-běloruské hranici – pozn. red.), sledovala jsem skupinku lidí sedících na louce, obklíčených řetězem vojáků, přes který jsme se jim neúspěšně snažili předat vodu a jídlo. Film mi připomněl strašlivou bezmoc, která mě opakovaně přepadá v řadě situací, jakkoli jsem v porovnání s aktivistkami, které poslední dva roky chodily po tamních lesích, viděla opravdu málo. Těžko se ale ovládám i nad řádky tohoto textu. A nejsem přesvědčená, že tu běžná filmová analýza může čemukoli pomoci.


💡
Text původně vyšel 20. září 2023 na webu krytykapolityczna.pl pod titulkem Czy my jesteśmy ludzie dobrzy? (o „Zielonej granicy”), vydáváme ho se souhlasem redakce.

Film Agnieszky Holland o situaci na polsko-běloruské hranici je komplexní, odehrává se ve více vrstvách, z nichž tři jsou nejdůležitější. Prvním tématem filmu je rodina uprchlíka, která se snaží přes Minsk dostat ze Sýrie do Švédska – jejich situace je východiskem filmového vyprávění. Druhý je příběh mladého pohraničníka s ženou v pokročilém stupni těhotenství a práce, kterou vykonává. Třetí příběh utvářejí aktivisté, různorodá skupina: jsou mezi nimi profesionálové, kteří se věnuji pomoci, i ti, kdo se rozhodli pomáhat, protože bydlí blízko. Jejich pohledy na to, jak pomáhat, se také v lecčems zásadně liší.

Všechna ta témata se na plátně musejí několikrát setkat, prolnout a překrýt. Žádné z nich neskončí jasně dovyprávěné, tak jako to platí i o situaci v podleských bažinách. Zrovna, když píšu tato slova, jde možná další člověk sám přes prales.

Rodina ze Sýrie a shodou náhod ji doprovázející idealisticky nastavená uprchlice z Afghánistánu vyrážejí na cestu s přesvědčením, že Bělorusko (kde v letadle dostanou na přivítání růži) a Polsko jsou jenom krátké zastávky. Gehenna začíná takřka hned poté, co v Bělorusku vystoupí. Od té chvíle se s nimi už nezachází jako se svébytnými postavami příběhu, ale jako s prvkem zábavy, zátěží, problémem, prvkem. Silou nucení k překročení hranice na jednu anebo na druhou stranu, postupně ztrácejí energii i jakoukoli naději.

Ti, kdo na počátku byli nejodhodlanější, měli své plány do budoucna a neobávali se o svůj osud, propadají apatii. Les se stává prostorem plným utrpení, hladu a bolesti, ohrožením v tom lese není jen jiný člověk, ale za ním stojící státní instituce pozastavující platnost základů světa, ve kterém jsme vyrostli: i těch právních, i těch světonázorových, postavených na křesťanském přesvědčení, že hladové se patří nasytit, žíznivé napojit a nemocné navštívit. Nic z toho tu neplatí, protože lidé už v tom vyprávění dávno nejsou. Jsou jen „Lukašenkovy figurky“ a „poslušní vykonavatelé rozkazů“.


💡
Dále se dočtete:
→ o situaci lidí z bezpečnostních složek,
→ naivním sebeuspokojení liberálních elit, obžalobě Lukašenkova režimu a naší podoby světa,
→ o čem svědčí film Agnieszky Holland
→ a jsme my dobří lidé?

This post is for subscribers only

Already have an account? Sign in.

Subscribe to Listy

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe